پنج حقیقت در مورد ترس

پنج حقیقت در مورد ترس

پنج حقیقت در مورد ترس

یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده موفقیت، ترس فرد از مواجه شدن با مشکلات ناشناخته ای است که فرد گمان می کند به زودی به سراغ او خواهد آمد. چه چیزی از این اندوهناکتر که بسیاری از افراد از ترس شکست حتی برای موفقیت تلاش هم نمی کنند و تمام عمر در وضعیت اولیه خود باقی می مانند و حاضر نیستند چیز جدیدی را بیازمایند. در واقع ترس همیشه همراه انسان باهوش است. ولی فرد موفق در کنار ترس خود، عنصری به نام اراده هم دارد. اراده باعث می شود در مواجهه با مشکلات، بر ترس فایق آمده و به خواسته خود برسد. در این مقاله نیکویان پنج حقیقت در مورد ترس را بررسی می کند:

پنج حقیقت در مورد ترس :

  1. هرزمان که شما به سوی چیز جدید و ناشناخته ای گام برمیدارید ترس با شما خواهد آمد. نقطه ای وجود ندارد که از آن به بعد ترس شما از بین رفته باشد. اگر در انتظار رسیدن آن نقطه باشید، باید تمام عمرتان را منتظر بمانید. زیرا ترس شما هرگز از میان نخواهد رفت. ترس بخشی از زندگی است.
  2. وقتی شما برای اولین بار با چیز ناشناخته ای مواجه می شوید و ترستان را قربانی می کنید، هر روز در آن کار واردتر می شوید. و دیگر از آن کار یا موقعیت نخواهید ترسید. زیرا ترس محصول ناشناخته است. پس از آن زندگی به شما چالش جدیدی برای مبارزه می دهد و شما همواره زندگی پر هیجان و پر موفقیتی را خواهید داشت.
  3. تنها راه واقعی برای مبارزه با ترس و ساختن احساس قلبی بهتر برای خودتان، این است که وارد ماجرا شوید و ترستان را در آغوش بکشید.
  4. باید بدانید که تنها شما نیستید که از ناشناخته می ترسید. هر انسان دیگری بر روی کره زمین از ناشناخته می ترسد و اگر انسان دیگری توانسته در امری بر ترس خود غلبه کرده. و به دنبال خواسته های قلبی اش در زندگی رفته و موفق بشود، پس شما هم می توانید.
  5. نکته مهمی که در مورد ترس وجود دارد و اغلب مردم از درک و فهم آن ناتوان هستند، این است که احساس ترس شما هر چقدر هم بزرگ و قوی باشد، باز هم از احساس تنهایی و بدون کمک باقی ماندن در مشکلتان کمتر است. به این معنی که وقتی شما کارتان را شروع می کنید کمک هایی دریافت خواهید کرد. آنگاه با خود می گویید که چرا زودتر کارم را شروع نکردم و مرتب آن را به عقب انداختم.

همچنین بخوانید: فن موفقیت درمذاکرات سرنوشت ساز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.