کاملترین تفسیر اشکال فال قهوه

کاملترین تفسیر اشکال فال قهوه

فال قهوه می تواند به خوبی علاقه شما به پیش بینی آینده را اقناع کند. خیلی از وقتها فال قهوه می تواند جالب و هیجان برانگیز باشد. اگر می خواهید فال قهوه تان درست دربیاید باید حس ششم خود را تقویت کنید. اگر حس ششم تقویت شده نداشته باشید نقش افتاده در فنجان قهوه را به خوبی تشخیص نخواهید داد. تفسیر اشکال فال قهوه هم می تواند به همان اندازه حساس باشد. برای تشخیص و تفسیر اشکال موجود در فال قهوه، علاوه بر حس ششم، تمرین زیادی نیاز هست. به علاوه اینها باید دانش تفسیر اشکال فال قهوه را بدانید.

در اینجا کاملترین تفسیر اشکال فال قهوه را برای شما قرار داده ایم. شما هم هر تجربه ای از فال قهوه و تفسیر آن دارید در قسمت نظرات، کامنت کنید تا بقیه هم بخوانند و استفاده کنند.

تفسیر کامل تمام اشکال فال قهوه

تفسیر حروف انگلیسی در فال قهوه

حروف نیز مانند اعداد، می توانند معنای لغوی یا نمادین داشته باشند. از آنجایی که حروف در هر زبانی متفاوت است پف تفسیر آنها نیز بسیار گسترده خواهد بود. ما در اینجا تفسیر حروف انگلیسی را در فال قهوه بیان می کنیم.

برخی از معانی حروف نمادین حروف عبارتند از:

A: شروع چیزی جدید

B: مناقشه

C: کودکان و حفاظت

D: خانه

E: اخبار غیر منتظره، خوب یا بد

F: رابطه جدید، دوستی

G: شادی

H: غرور

I: شگفت زدگی و سوپرایز

J: عشق

K: شاخه کردن، گسترش دادن

L: دروغ گفتن

M: شفا یا خانواده

N: رد کردن

O: موفقیت، ازدواج

P: گسترش خانواده، بارداری

R: استراحت، تسکین

S: شادی

T: نقطه قوت

U: تمایل به چیزهای مادی

V: پیروزی

X: تقاطع یا هدف

Z: پایان دادن

تفسیر و معنی اشکال فال قهوه

آتش کوتاه : رسیدن به مقام خوب، گشایش در کار بسته شده.

آتش فشان : عشق شدید. در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید تا مشکل زا نشود.

آتش افروخته : حاکم و سر پرست، نشانگر قوت و قدرت است.

آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

آتش بازی : مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

آبشار : پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

آب فشان : موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

آب : گشایش و توانائی در مشکلات، روشنی و آبادانی .

آهو : همسر با وفا ، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی، زیبایی و کمروئی. همسر با وفا، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

آفتاب : سمبل ، دانش ، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد ، و با کسی به نزاع بر خواهد خواست.

آدم : اگر نزدیک دسته باشد، ملاقات کنندهای خواهید داشت. اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد، اختلاف با اطرافیان. اگر نزدیک دسته باشد، ملاقات کنندهای خواهیدداشت. اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می کنید.

ابرو : نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال میباشد.

ابر : خداوند به او علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علم او بهره مند خواهند شد. بعضی مسائل و شبهه را توضیح می دهد. بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند.

ابرها: مشکلات جدی، مگر اینکه توسط نقاط احاطه شده باشند! (این به معنای موفقیت مالی است.)

ابر باران زا : بعضی مسائل را توضیح می دهد. بودن ابر در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند. خداوند به او علم و حکمت عطا می کند و مردم از او بهره مند می شوند. تغییرات ، برکت، گذشتن وعبور از سختیها

انار : صاحب زنی خوش سیما خواهد شد.

استخوان : نشانی مالی است که معشت و زندگی او را از طریق آن می گذرد.

اژدها : دشمنی بزرگ ،خشم، کینه قدیمی، احتیاط ، هشدار، با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکند.

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

اسب : آرزو است، به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند. تغییرات مثبت در وضع زندگی

اسب سوار : مرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

اتومبیل : دلیل بر آن باشد که آرزو دارد به سفر دور و دراز برود.

اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

انگور : بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت میرسد، اسراف نکنید.

انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.

انگشت : علامت یکی از عادات پنج گانه میباشد.

انسان : دو انسان چهره به چهره، گفتگو و سازگاری، دو انسان پشت به پشت به معنی دلخوری؛ یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند. بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند. دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج، دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی، دست در دست بودن دو مرد هم به رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – التماس و زاری

انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که بر او خواهد رسید.

باز : آسایش، شادی، بشارت دادن، رسیدن به مراد و یافتن مال.

بار و اندوخته : پس انداز

بالن : توطئه از جانب افراد زیادی، عشق نامناسب ، پروژه های ناموفق

باد بزن : دعوا از سر حسادت، اختلاف همسایگی

برج: تصادف ناگهانی – دعوا – ترس – مقا ومت – امید

بادمجان : غم و اندوه به سراغ شخص خواهد آمد.

بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید. مغز بادام طالع خوشی دارد.

بز: دیدن بز در فنجان فال قهوه به این معناست که صاحب فال انسان تنهایی است و باید از نظر اجتماعی بیشتر فعالیت کند و دوستان بیشتری داشته باشد.

بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد ، کوشش کنید.

بطری : مواظب سلامت خود باشید هشدار جرو بحث نکنید.

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور ، شب نشینی ، با شکوه و عروسی.

بسته : رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

بینی : قدرت تشخیص، حس فعال

ببر : دشمن دلیل بی باک ، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است.

پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

پاکت : دریافت خبری شاد، از راه دور خبر مسرت بخشی خواهید شنید.

پا : عمری کوتاه و زود رس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت. پیشروی اهداف، استقامت، حرکت

پلنگ : دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

پل : نیاز به گرفتن تصمیمی مهم. عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر، موفقیت در زندگی. رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی.

پرستو : خبر خوب – تحول جهشی که باید در آن محتاط بود.

پروانه : موفقیت و لذت، در هپروت سیر کردن و ضربه خوردن، ماجرای عشقی معصومانه، شادی های روزانه، بلند پروازی ، حساس و ظریف بودن، تحول ،مهربانی، بوالهوسی

پرنده : خبر خوش ، ملاقاتهای سودمند و شادی بخش و ارمغان خوبی در راه دارید، خبر دهنده بخت و اقبال است. اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند.

پرنده ایستاده : به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند.

پرنده : خوش شانسی، شاید به سفری دلنشین بروید

پرده : کنجکاو بودن در زندگی ، میخواهد از اسرار دیگران با خبر شود.

پرچم : آماده مشکلات در زندگی باشید و از صحنه خارج نشوید. خطر

پر : تن پروری ، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است.

پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است ، مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکند.

پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست می دهد و از چیزی رنج می برد.

پنجه : خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

پنجره : نشانگر چشم است که گفته اند چشم دریچه روح است که اگر بسته باشد، ناامیدی را میرساند.

پنجره باز: یک شکست خوش عاقبت.

پل : سفری خوب

پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا میکند.

تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است. در یک دعوا فاتح شدن

تخت : به سفری بزرگ میرود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود.

تبر : چیرگی بر مشکلات، مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد.

تیرو کمان : تعهد دروغی میکند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

تیر : حق درستی را زیر پا گذارد ، و نشانه ای است به طرف دوست و دشمن.

تپه های منفرد : خطرات – دوستان بد

توپ : ورزشی و دو میدانی ، با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید. به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند.به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.

تخت خواب : ازدواج ، گاهی مواقع کسالت ، به سفر بزرگی می رود و به جاه و مقامی خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود.

ترازو : نشانه عدل و انصاف است ، ترازوی میزان ، از عدل و درستی حکم میکند.رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد. موفقیت و خوشحالی.

تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ

تخم مرغ بریده شده : یاس و نا امیدی و از بین رفتن بخت و اقبال

جارو : خادم و خدمتکار، غم و اندوهی خانه دل را پاک می کند و مرتفع می سازد. تمام شدن سختی ها و پشت سر گذاشتن بدی ها

جاده : سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش میرسد و حاجتش بر آورده خواهد شد.

جناغ : رسیدن به آروی دیرینه ، پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی ، رسیدن به معشوق.

جعبه : داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازکاری میکند.

جانور، هیولا : حوادث ترسناک

جام : ریخت و پاش، ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان. جمع شدن دوستان قدیمی

چتر نجات : برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید. اما نباید تصمیم آنی بگیرید. به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد.

چترباز: یاری و کمک

چتر بسته : نرسیدن یاری و کمک

چهارگوش : گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.

چاقو : طلاق و جدائی ، بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی ، مواظب باشید قطع نشود. قطع ارتباط، درگیری و دعوا ، دعوای غیر منطقی، بی دفاع ، خشونت

چمدان : مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم

چادر : جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

چکش : موفقیت در مشکلات ، در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

چوب : نفاق و دوروئی است، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است. نفاق و دوروئی است، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است.

چنگ : ساز چنگ ( هارپ ) امور عشقی سنتی

چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می کند مخصوصا بر دوستان نایاب.

چغندر : غم و اندوه و مصیبت، به غم و اندوه گرفتار می آید ولی زود بر طرف خواهد شد.

چشم : حسادت و چشم خوردن، بینائی، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشید.

چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

چراغ : کدبانوی منزل است، زندگی خوش و راحتی داشتن، آسایش.

حلقه گل : غصه ای که هنوز برطرف نشده است. حلقه بریده شده، رهایی از غصه ها.

حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن علمش افزونی می یابد.

حلقه شکسته : نا امیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

حلقه : خواستگاری، ازدواج خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی. انجام یک معامله، خواستگاری و نامزدی.

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان باشد : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

حصار : در بند قرار گرفتن، جای امن، چند صباحی احتیاط کنید.

حب : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو، از این خصلتها دوری کنید. تکیه گاه ، یاور، متکی به کسی یا چیزی.

خوک : داشتن عاشقی وفادار و دوستانی حسود

خرچنگ : بد اخلاقی ، کینه توزی ، فرومایگی ، احتیاط را از دست ندهید.

خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن.

خط : خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری، دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت و پروژه، خط مستقیم شکسته به بیماری، خط شکسته به مشقت و بی پولی؛ خط مستقیم به درآمدی متوسط، راحتی و آرامش اشاره می کند. سفر، یک پروژه که اگر خط مشخص و واضح باشد به معنای موفقیت آمیز بودن آن است.

خط تخم مرغی مقطع : پایان امید، نامه ، رسیدن مهمان

خط منکسر (شکسته) : کار های در هم ، فقر اقتصادی ، افلاس

خط منحنی : دوستان نا مناسب ، خیانت ، دسیسه

خط مستقیم مقطع : خطر، کسالت ، خطر نزدیک به مرگ

خط مستقیم بلند : زندگی طویل با حوادث، مسافرتهای سودمند

خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام ، خوش و متوسط

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها،خانه ای داخل درخت، ازدواجی خوشحال کننده؛ خانه ای در محلی خلوت، میراث، زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

خیمه : تامین مالی ، آفزایش مال و نعمت ، نگران آینده نباشید.

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است ، به استعداد فوق العاده ای میرسد. برکتی بزرگ – حمایت والدین

خنجر : خطر بزرگ ، کسالت ، از دوستان نایاب بپرهیزید.

خفاش : شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند ، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.

خروس : شانگر شهوت و غرور است ، اخطار و آماده باشی است برای شما. نوید و مژده،کاری خیر.

خرگوش : زود رنج ، در برابر حادثه سریع خود را میبازد ، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

داس : با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را بدست آوردن ، درو کردن.

دایره : انتظار پول یا هدیه

دود : گرفتاری تحمل رنج و عذاب ، گرفتار فتنه و بلا شدن.

دوربین : کسی در حال تماشای شماست یا شما را زیر نظر دارد.

دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن ، دلالت بر خوشی زندگی است. گفتگو – بازگو شدن نا گفته ها

دندان : نشان یکی از اعضای خانواده است ، خانواده و بستگان ، غم و اندوه ، گزند و زیان.

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.

دست: دوستی و مهربانی ، آنرا با مهربانی بپذیرید. توانمندی در عمل ، قدرت

دسته گل: خوش شانسی خیلی عالی شامل دوستان خوب، موفقیت در زندگی و زندگی عشقی عالی

دست های دراز : حماقت، بی اعتقادی

در : حفره مقعد، کار با ادارات دولتی

درخت : فراوانی، پیروزی در بازی، بیهوده بودن سرمایه گذاری، گشاده دستی، شانس در قمار و لاتاری

درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

دامن : رنج و اندوه در برابر عشق ، نا امیدی ، در بمقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق میشوید.

دانه تسبیح : عشق ، صاحب بچه شدن ، ظرافت

دیوار : مانع ، دفاع از حریم ، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

دیگ : صاحب خانه ، کد بانوی خانه ، خدمتگذار به افراد نیازمند و تهی دست.

رختخواب : رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.

راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود. راهی طولانی و مستقیم، به زندگی طولانی و بدون زحمات، راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند. به تعداد آنها راه های که انجام می دهد. اگر سر راه بسته باشد انجام نمی گیرد و اگر باز باشد خاتمه می یابد و به انجام می پذیرد.

ریسمان : عمر طولانی ، سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

روباه : حیله گر و فریبنده ، حیله گر و نابکار و فریبنده و دروغگو میباشد ، مواظب باشید.

زنگوله : بگو مگو ، دعوا و مرافعه ، بگو مگو با اقوام و خویشان ، صبور باید.

زنبور عسل: مال و نعمت ، خیر و برکت ، ارث و میراث از راه صحیح.

زنبور: شخص مزاحم ، از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی

سوزن : دوست و غمخوار ، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.

سگ : دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار. سگ دونده به دریافت خبری خوب؛سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه.

سطل : مدد گرفتن ، کنیز ، خدمتکار ، خدمتکاری به خدمتش در می آید و یا کنیزی زیبا می خرد.

سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

ستاره : مقام و منزلت ، با علما و دانشمندان ملاقات میکند. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن ، به معنی شانس است. به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر می شود.

سپر : پناه دهنده از امور ناپسند ، محافظت شده از جائی.

ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

سکه : پول در راه رسیدن به شماست. رهائی از فقر و بدبختی ، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی.

سر شیر : برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی

سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

سیب : زندگی طولانی، موفقیت در مدرسه یا کسب و کار، بچه دار شدن ، برکت، با خیر و خوشی از راه دور دریافت کردن.

سوسک : رسوایی و بدبختی. قبل از اینکه آبرویتان برود کناره گیری کنید. به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد.

سوسمار : دشمن نادان ، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست، آماده باشید.

شانه : دوستان گمراه کننده و ناباب و به ظاهر فریبنده، از این افراد دوری کنید.

شاخ : موفقیت مالی، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان، از فراوانی خود را نبازید.

شمع : روشنگری، روشنفکری، شمع روشن عزت و نعمت است ، شادی و سرور، محقق شدن یک آرزو، دریافت کمکی از ماورا و قابلیت عمل کردن به یک قول بر آورده شدن حاجت ، نذر و نیاز

شمشیر : مبارزه با دشمن ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

شلوغی : شرکت در یک اجتماع

شهاب : امیدواری، خبر های غیر منتظره

شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

شکل نا مشخص : قابله – مخالفت – ناراحتی – پول گم کردن

شلوار : آبرو و حیثیت ، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دو چندان می شود

شطرنج : تهمت و دروغ ، بر کسی به باطل غلبه کردن ، بر او تهمت می بندند و می گویند.

صورت انسان : فال خوب و ازدواج

صندلی : محبت و دلگرمی از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد. به بهتر شدن کارها از هر نظر،تمام شدن یک چیز تعبیر می شود. ارتقا در کار – ریاست

صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

صلیب : پیروزی در یک کار سخت ، مرگ یکی از دوستان یا فامیل

صلیب و تاج : مورد توجه مطلوب واقع شدن

طاووس : شکوه و جلال، تجمل، چیزی که موجب افتخار شود.فخ فروشی – غرور

ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

صدف : دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد.

عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

عصا : دیدار خوش ، ملاقات با اقوام و دوستان ، شنیدن خبر خوش از خویشاوندان. تکیه گاه – یاور ، متکی به چیزی بودن

عینک : افراد عاقل و روشن ، روشن بینی و قضاوت صحیح و درست کردن.

عقرب : جدائی ، هرج و مرج ، حسادت ، بدجنسی ،زیاد شدن رنج و زحمت و تحمل خسارت.

فیل : سمبل بزرگی ، قدرت و منزلت ، دوست دانشمند ، با آنها هم صحبت شوید. قدرت و موفقیت

فندق : بدست آوردن ثروت و مال از طرف فرد بخیل.

فنجان : در اثر کار و کوشش ، نتیجه مطلوب بدست آوردن ، هدیه و پاداش گرفتن.

فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

فرشته : خبر خوب، به خصوص در امور مرتبط با عشق

فشنگ : خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید ، یک دندگی نکنید ، در رانندگی صبور باشید.

فلش : اخبار بد از مسیری که فلش نشان می دهد خواهد رسید

قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور دست.

قایق : دیدار با یک دوست

قوری : خادم و خدمتگذار ، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید. حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

قو : سمبل وقار ، دوستی ، ایمان ، به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن. ازدواج با عشق – متانت در رفتار

قلم : رفع نگرانی ، بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

قفل : موانع ، سد ، برای رسیدن به مقصود ، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد. مشکلات حل نشدنی – گرفتاری

قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج

قلب : امور عشقی، وجود عشق در زندگی

قلب شکسته : خیانت دیدن، دلشکستگی از عشق زندگی

قلعه: ثروت غیر منتظره (پولی یا غیره)

قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک است.

قرص : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق ، عشق و دوستی.

قیچی : جدائی و دوری، بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی. به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

کاخ : ثروت غیر منتظره (پولی یا غیره)

کشتی : موقعیت بیزنسی جدیدی در راه است. به دست آوردن ثروت مشروع ، ارث ، مسافرت دریا و سفری خوش. خبری خوب، سفری طولانی.

کژدم یا عقرب : دشمن ضعیف ، تحمل دردسر و ناراحت کننده دشمن نادان ، شما را غمگین میکند.

کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک ، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها ، موانع سخت

کلاغ : حساس و ظریف بودن – تحول – مهربانی

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا

کتاب : گشایش در کارها ، دوست صمیمی و وفادار و دانشمند ، هرگز اورا ترک نکنید. تحصیل – تفکر

کت : گرمی ، عشق و محبت ، خلق و خوی بد خود را عوض کرد

کاسه : رزق و روزی ، درماندگی ، از راه فقر و مکنت روزی بدست آوردن.

کوزه : با همسر یا کنیز خود همبستر شدن ، نزدیکی.

کمان : پول در امور کاری و شغلی، فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید ، فرزندی پسر. به دست آوردن موفقیت به سختی

کلید : حل مشکلات ، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند ، موفقیت همه جانبه. گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

کلاه : رسیدن به جاه و مقام ، باپشتکار به مقام رسیدن ، از حیله دوستان خود را پنهان کنید. خبر دهنده موفقیت است.نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.

کفش : برای مرد ، زن کدبانو و زیبائی میگیرد ، برای زن قوت و نیرومندی می باشد ، ارثیه.مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان نا خوانده – خواستگار

کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی ا ، فریب و نیرنگ است ، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید.

گوش: نصیحت پذیری – خبر های تازه

گل : شادی و خوشحالی، دوستی واقعی، جوان حساس و خجالتی، دوستان واقعی

گاو : فراوانی محصولات نعمت فراوان بدست آوردن

گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه ، خوشبختی می آید و ناراحتیها بر طرف می شود. به معنای نذر هم هست.

گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه ، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی ، بفکر اندوخته باشید ، سهل انگار نباشید.

گردن بند : عشق و نامزدی و شروع آن ، گردن بند پاره قهر و جدائی.

گرگ : پیشرفت زیاد شغلی و کاری

گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان ، برای شما دوستان خوبی نمی باشند، ریا کار و خائن، طنازی ظرافت در رفتار، جستن با دقت، یک شخص دمدمی مزاج (اگر سفید باشد خوب و اگر سیاه باشد بد است)

لب : نشانگر قرابت و خویشی است. از زخم زبانها نهراسید. احترام و عزت پیدا میکنید.

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

لنگر: موفقیت در کسب و کار و زندگی عشقی پایدار (توجه: اگر این نماد در به صورت محو و ابری ظاهر شده باشد، باید آن را برعکس این تفسیر کرد.)

لکه های روشن : گشایش و نیکبختی، روشنی در فکر و عمل

ماشین : ثروتی که در راه رسیدن به شماست

مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دور اندیشی، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید. به کار وتلاش، باغیرت بودن، دریافت مزد زحمات

مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید. با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان می بخشید.

مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.

مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد. اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است. خانه تازه ، سعادت، بشارت و شادی، شور عشق

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

مار : سمبل دشمنی است. دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند. امانت ، تهمت، فریبکاری، حسادت و دورویی زن یا مرد

ماهی : موفقیت و شانس، خوشحالی کوتاه مدت ، پولی که میزان آن متناسب با اندازه ماهی است، سعادت موقت، خوشبختی منتهی به بدبختی

مهر و سجاده : دعا ، نذر، نیت خیر

میمون : زیرکی و موذی گری، شیطنت ، جستن از خطر

مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی ، ارث بردن

مستطیل : در فکر خانواده بودن ، گرفتاری خانواده ، دعوا

ماه : عشق و نامزدی ، ازدواج ، با همسری خوش سیما و صاحب مقام ، ازدواح می کنید. ناراحتی روحی و روانی. ماه تمام به ماجراهای عشقی. ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود.

میخ : نماد پایداری و مقاومت، اگر به کار خود واقف هستید آنرا رها نکنید. تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت ، حرفهای زنانه ، غیبت، میهمانی های زنانه

موش(صحرایی): دزدی

نهنگ : خیر و روزی، مسئله بزرگ قابل حل

نوزاد: رهایی از غصه های کوچک، آرامش خانواده

ناقوس : خبر گرفتن

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است.

نرده بام : موفقیت و پیروزی ، موفقیت شما حتمی است بت شکیبائی آنرا دنبال کنید. به پیشرفت، کار زیاد و پیشروی، رسیدن به رفاه اقتصادی. موفقیت اجتماعی، پیشرفت، تغییر

نخود : نشانگر غم و اندوه است ، در اثر مقاومت آنرا پشت سر خواهید گذاشت.

نان : سمبل سرور و خوشحالی است، باید اراده خود را پرورش دهید.

نامه : در انتظار خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت ، مسافرت دریائی.

هیزم : سخن چینی و بد عملی ، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بیند.

هواپیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت، نشانگر راه سریعی است به هدف. به سفری ناگهانی و رو به راه شدن کارها تعبیر می شود. مسافرت هوایی ، راه دور ، خبر از مسافر، پروژه ای ناموفق

هدهد : خیر ، خوشی و رفاه ، بزرگی و مقام ، پیروزی

تفسیر اشکال فال قهوه را تا حد امکان در این مقاله برای شما قرار دادیم، اگر در فنجان فال قهوه شما شکلی افتاده که تفسیرش در اینجا موجود نیست حتما کامنت بذارید تا براتون تفسیرشو بگیم.

مطالب دیگر در مورد قهوه که بد نیست بخوانید :

مطالب خواندنی دیگر:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.