هنر ملیله کاغذی یا کوییلینگ

هنر ملیله کاغذی یا کوییلینگ ایجاد طرح های زیبا و یاعروسک های کاغذی خلاقانه است. ابزار اصلی این هنر دستی ملیله کاغذی است که در واقع نوارهای باریک رنگی است که به روش های مختلف تا خورده و پیچیده می شود.

آموزش این هنر به بچه ها خلاقیت آنها را تقویت می کند. می توانید با ملیله کاغذی یک کارت تبریک زیبا درست کنید و طرف مقابل را از هنر دستتان سوپرایز کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.