روان شناسی

چگونه عشق را از خود می رانیم؟

چگونه عشق را از خود می رانیم ؟

فکر می کنید ما معمولا چگونه عشق را از خود می رانیم؟ اگر احساس می کنید که عشق و حمایت کافی را در زندگیتان دریافت نمی کنید، احتمالا به این دلیل می باشد که مرتب عشق را از خود می رانید. مثلا گاه مشکلی ما را از درون به شدت ما را ناراحت کرده. ولی وانمود می کنیم که هیچ مشکلی وجود ندارد و همه چیز رو به راه است.

مایلید بدانید ما چگونه عشق را از خود می رانیم؟

کسی را عمیقا در زندگی خود دوست داریم. ولی هرگزبه او نمی گوییم و گاه از عمد کاری می کنیم که او متوجه نشود دوستش داریم .

عمیقا دوست داریم که با کسانی که دوستشان داریم زمان بگذرانیم. اما در عوض خودمان را با کار و تفریحات بی مورد سرگرم می کنیم.

تنهایی و انزوا را به هر چیزی ترجیح می دهیم. و دوست نداریم کسی هم عاشقمان بشود.

به خودمان دروغ می گوییم که عشقمان را دوست نداریم و او هم مانند بقیه افراد برایمان یک فرد عادی محسوب می شود.

وقتی کسی از ما تعریف می کند از او نمی پذیریم. و سعی می کنیم با فروتنی بیجا تعریف او را رد کنیم و خودمان را برای آن تعریف و تمجید، ناشایست جلوه می دهیم.

دوست داریم به کسی که دوستش داریم تلفن بزنیم یا به او پیام بدهیم. اما هرگز اینکار را نمی کنیم.

خودمان را برای دوست داشته شدن نالایق می دانیم. احساس می کنیم اگر کسی به ما ابراز عشق می کند ریگی به کفش دارد و دنبال این هستیم هدف واقعی او را بفهمیم.

تمام این اشتباهات می تواند درهای قلب ما را به روی عشق ببندد و باعث شود هرگز عشق به قلب ما راه نیاید. برای یافتن و دریافت کردن عشق باید ابتدا این کارهای اشتباه را کنار بگذاریم و درهای قلب و روح خود را به سوی عشق باز کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.