تعبیر خواب دریا از دید معبران شرقی و غربی

تعبیر خواب شنا در دریا نفایس الفنون: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه معبران شرقی و غربی

تعبیر خواب پلنگ می تواند بسیار متفاوت باشد. اما از نظر خیلی از مفسران تعبیر پلنگ به پادشاه و قدرت

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش به عوامل گوناگونی بستگی دارد. برای دانستن تعبیر خواب آتش، مطلب زیر را تا انتها بخوانید. برای

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب آب خوردن از دید معبران و مفسران خواب

 تعبیر خواب آب خوردن از دید منوچهر مطیعی تهرانی اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید و آب

بیشتر بخوانید

تعبیر انواع خوابها در مورد دندان

بسیاری از افراد خوابی در مورد دندان دیده اند که تعبیر شده است. اما تعبیر خواب افراد ظرافت های خاص

بیشتر بخوانید

تعبیر کامل خواب طلا از دید معبران و مفسران خواب

تفسیر خواب طلا از دید مفسر رویا کارل گوستاو یونگ دفن کردن طلا در خوابتان بیانگر این است که تلاش

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب سنجد از دید معبران شرقی و غربی

تعبیر خواب سنجد از دید معبران بستگی به طعم و مزه ای که از آن در خواب حس می شود

بیشتر بخوانید