شعر کودکانه و جالب “رفتم بالا مورچه بود”

فیل بود رفتم بالا فیل بود خرطوم اون بیل بود گوشهاش نون لواش بود راه رفتنش یواش بود دندونای بلند

بیشتر بخوانید

شعر کودکانه گل گل گل گل اومد.کدوم گل؟

شعر کودکانه گل گل گل گل اومد.کدوم گل؟ آب آب آب آب آب اومد کدوم آب؟ آبی که توی جو

بیشتر بخوانید

تفسیر داستان سفید برفی از دید داستان شناسی

داستان نشان می دهد زمانی تغییر رخ می دهد که فرد بتواند چیزی که تا آن زمان دوست داشته است را رها کند. این داستان ها به کودک می آمورد که نبایداز تغییر بترسند و اگر نگاه به آینده روشنتری دارند باید بتوانند از گذشته عبور کنند.

هر پدر و مادری هم که به کودک خود حسادت بورزند و نتوانند تفاوت میان خود و فرزندشان را بپذیرند هم فرزند خود را به خطر انداخته اند و هم خود را به طور قطع نابود می سازند.

بیشتر بخوانید