گل و گیاه

گل گندمی،گل و گیاه نیکویان

گندمی زینت بخش خانه شما

گندمی زینت بخش خانه شماست؟ گندمی گیاهی ارزان در عین حال زیباست. زیبایی این گیاه به ویژه زمانی بیشتر هویداست که این گیاه پر پشت باشد. گیاهی دوست داشتنی که نگاه کردن به آن چشم نواز است و میتواند خانه شما را زیباتر کند. ویژگی های گندمی مانند نور، تکثیر، دما، نحوه نگهداری و …

Continue reading