روشهای نادرست دستور دادن به کودک، مادران حتما بخوانند

روش های نادرست دستور دادن به کودک دستورهای مبهم دستورهایی هستند که برای کودک واضح و روشن نیستند و به

بیشتر بخوانید

مهارت نه گفتن به کودک را بیاموزید

مهارت نه گفتن به کودک را بیاموزید کودکان نه شنیدن را دوست ندارند و با شنیدن کلمه نه واکنش های

بیشتر بخوانید

چه سوالاتی از کودک بپرسم؟

چه سوالاتی از کودک بپرسم؟ حتی زمانی که کودک بیشترین زمان خود را با پدر و مادرش می گذارند، هم

بیشتر بخوانید